Invigning Friskis

Invigning på Friskis med mycket folk och härliga pass..! Bra start på 2019..!

Ökad puls på ATRIO

Äntligen gemensam träning igen på ATRIO..!

Atrio i Schweiz

Årets studieresa upplevdes i  Zürich med omnejd..!

Visa fler

På ritbordet

Tallhagsskolan, Kalmar

I de befintliga lokalerna för Kalmar Nyckel och Brofästet Hotell & Konferens, ursprungligen ritat av Sergej Mirelius under 70-talet, är ATRIO med och skapar en ny skolmiljö under samlingsnamnet Tallhagsskolan. I projektet ingår Gröndalsskolan, Lindöskolan och Tallhagsskolan samt förskola och bostäder – totalt plats för ca 885 skolelever och 8 förskoleavdelningar.

Med ett stort och brett elevunderlag har vårt fokus varit att i detta omfattande format hitta en småskalighet. För att möta mångfalden av elever har vi arbetat för att skapa rum som ger variation även i undervisningssituationerna.

Bild: 3dvision

Kv Svalan 22, Kalmar

Brf Cavallo, nybyggnation av flerbostadshus. På uppdrag av Riksbyggen byggs nu det nya flerbostadshuset Brf Cavallo enligt deras trygghetskoncept Bonum-bostaden. Huset innehåller 29 lägenheter i storlekar mellan 2-4 rum och kök, samtliga med inglasade balkonger med generös utsikt. Dessutom finns gemensamhetslokal för de boende och en övernattningslokal för närstående. 

 

Bilder: Riksbyggen/3D-House

Kv. Brandvakten

På uppdrag av Glebes Fastigheter projekteras Kalmars f d brandstation om för bostäder och lokaler.
Vagnhallarna konverteras till moderna kontorslokaler för ca 100 personer med entréer mot såväl Kaggensgatan som Larmgatan.
Genom om- och tillbyggnad kommer övriga delar av kvarteret rymma 44 lägenheter.
Framför byggnaderna föreslås en glasad, cirkulär kontorspaviljong i 3 våningar.

Visa fler