Atrio på Bomässan

Lyckad Bomässa på Stortorget i Kalmar med många nyfikna besökare

Stadsbyggnadspris 2019

Atrio fick årets stadsbyggnadspris för god arkitektur tillsammans med LW Fastigheter

Kv. Svensknabben 10

Elbil på Atrio

Ett av våra bidrar till ett miljövänligare samhälle..!

Visa fler

På ritbordet

Kv Odonet 1, Kalmar - Norden

Detaljprojektering och byggnation är i full gång för en helt ny fabriksanläggning till Norden Machinery på ca. 20 000 m². Anläggningen byggs av Multibygg AB på nya industriområdet i stadsdelen Snurrom utefter E22:an.

Tolvmannagatan, Kalmar

Vi utför nu detaljprojektering för nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 86 hyreslägenheter på Tallhagen 2:13 vid Tolvmannagatan i Kalmar. Projekteringen genomförs i ett samverkansprojekt åt Kalmarhem AB och Hansa Bygg AB.

Tallhagsskolan, Kalmar

I de befintliga lokalerna för Kalmar Nyckel och Brofästet Hotell & Konferens, ursprungligen ritat av Sergej Mirelius under 70-talet, är ATRIO med och skapar en ny skolmiljö under samlingsnamnet Tallhagsskolan. I projektet ingår Gröndalsskolan, Lindöskolan och Tallhagsskolan samt förskola och bostäder – totalt plats för ca 885 skolelever och 8 förskoleavdelningar.

Med ett stort och brett elevunderlag har vårt fokus varit att i detta omfattande format hitta en småskalighet. För att möta mångfalden av elever har vi arbetat för att skapa rum som ger variation även i undervisningssituationerna.

Bild: 3dvision
Visa fler