DISALLOW JOIN - SÖDERPORT

Härlig kväll på Söderport..! Tack alla 120 som kom för att lyssna, äta och umgås...

Atrio på Bomässan

Lyckad Bomässa på Stortorget i Kalmar med många nyfikna besökare

Stadsbyggnadspris 2019

Atrio fick årets stadsbyggnadspris för god arkitektur tillsammans med LW Fastigheter

Kv. Svensknabben 10

Visa fler

På ritbordet

Nybro begravningskapell - Vinnare av Nybro kommuns byggnadspris 2022

Ansvarig: Johan Lunde, Stefan Hellström Medverkande: Lina Lagerqvist Jimmy Svensson

Byggherre: Nybro pastorat, Svenska kyrkan, Entreprenör: Byggnads AB O.G Ohlsson

Byggår: 2018

Nybro begravningskapell har ritats av ATRIO arkitekter efter vinst i en inbjuden tävling 2014.
Det konfessionslösa kapellet har byggs i direkt anslutning norr om begravningsplatsen. Det rymmer ett ceremonirum för 80 personer, visningsrum och bisättningsrum. Byggnaden inhyser också en serveringslokal för 50 personer med tillhörande kök. Bärande väggar är in- och utvändigt utförda i vit cementmosaik med kompletteringar av vitlaserad ask och kalkstensgolv. Den lösa inredningen är till stor del ritad av ATRIO arkitekter. Se mer bilder under projekt/ kyrkor

St Olof Kyrka, Trekanten

ATRIO har haft i uppdrag att omgestalta kyrkorummet ( ritat av J Fred Olsson) med tydligare koppling till den ursprungliga karaktären. Uppdraget omfattar såväl byggåtgärder som fast och lös inredning, i syfte att möjliggöra ett modernare och mer flexibelt nyttjande av kyrkan.

Ansvarig: Johan Lunde
Medverkande: Kalle Hjalmarsson och Daniel Gustavsson

Kv. Brandvakten

På uppdrag av Glebes Fastigheter projekteras Kalmars f d brandstation om för bostäder och lokaler.
Vagnhallarna konverteras till moderna kontorslokaler för ca 100 personer med entréer mot såväl Kaggensgatan som Larmgatan.
Genom om- och tillbyggnad kommer övriga delar av kvarteret rymma 44 lägenheter.
Framför byggnaderna föreslås en glasad, cirkulär kontorspaviljong i 3 våningar.

Visa fler