Kontakt

Alexandra Algotsson / 0480-42 49 70 Byggtekniker

Ansvarig handläggare med bred erfarenhet av alla typer av byggprojekt. Följer ofta projekten från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar. BAS-P. Delägare sedan 2018.

Kontaktuppgifter
Sebastian Andersson / 0480424968 Arkitekt

Arkitekt med erfarenhet från alla projektskeden. 

Kontaktuppgifter
Matilda Andersson / 073 - 088 48 92 Byggnadsingenjör

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Erika Bäckman / 0480-42 42 85 Arkitekt

Arkitekt, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Katja Batalova / 0480-424966 Arkitekt SAR/MSA

Arkitekt, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Kajsa During / 073-947 77 07 Byggnadsingenjör

Ansvarig handläggare med bred erfarenhet av alla typer av byggprojekt. Följer ofta projektern från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar. Jobbar huvudsakligen från Stockholmskontoret.

Kontaktuppgifter
Jenny Forsberg / 070-551 20 59 Arkitekt

Arkitekt som arbetar med alla typer av uppdrag, gärna med fokus på inredning och färgsättning. Jobbar huvudsakligen från Stockholmskontoret

Kontaktuppgifter
Daniel Gustavsson / 0480- 42 49 76 Byggnadsingenjör SBR

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Stefan Hellström / 0480-424972 Arkitekt

Ansvarig arkitekt och projekthandläggare med bred erfarenhet av alla typer av byggprojekt. Följer ofta projekten från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar, från handgjorda skisser till 3D-projektering. Sakkunnig tillgänglighet. BAS-P. Delägare sedan 1998.

Kontaktuppgifter
John Holm / 0480-424977 Byggtekniker

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Andreas Jonsson / 0480-42 49 71 Byggnadsingenjör

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Anna-Mi Karlsudd / 0730-29 44 34 Arkitekt SAR/MSA

Ansvarig arkitekt med bred erfarenhet av olika typer av projekt i alla delar av byggprocessen. Delägare sedan 2017. Jobbar huvudsakligen från Stockholmskontoret.

Kontaktuppgifter
Lina Lagerqvist / 0480-424975 Inredningsarkitekt

Inredningsarkitekt. Arbetar med alla former av inrednings uppdrag, från konceptutveckling och färgsättning till möbeldesign och butiksarkitektur. Gör inredningslösningar för offentlig miljö, kontor, landsting och skolor m.m.

Kontaktuppgifter
Stefania Lacalendola / 0480-424978 Byggnadsingenjör

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Johan Lunde / 0480-42 49 67 Arkitekt SAR/MSA

Ansvarig arkitekt med bred erfarenhet från alla projektskeden i såväl byggprojekt som samhällsplanering. Jobbar även med kyrkor och inredningsuppdrag.
Delägare sedan 2007, VD sedan 2011.

Kontaktuppgifter
Tanja Moneva / 0480-424965 Byggnadsingenjör

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Alexandra Rosengren / 076-945 43 94 Arkitekt MSA

Ansvarig arkitekt med bred erfarenhet av olika typer av projekt i alla delar av byggprocessen. Delägare sedan 2017. Jobbar huvudsakligen från Stockholmskontoret.

Kontaktuppgifter
Mattias Samby / 0480-424961 Byggnadsingenjör

Ansvarig handläggare med bred erfarenhet av alla typer av byggprojekt. Följer ofta projekten från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar. BAS-P.
Delägare sedan 2011.

Kontaktuppgifter
Jimmy Svensson / 0480-424969 Byggnadsingenjör SBR

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Anders Thor / 0480-424964 Byggnadsingenjör SBR

Ansvarig handläggare med bred erfarenhet av alla typer av byggprojekt. Följer ofta projekten från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar, från handgjorda skisser till CAD-projektering. BAS-P. Delägare sedan 2000.

Kontaktuppgifter
Ingvar Vestman / 0480-424974 Byggnadsingenjör

Projektör, arbetar med alla typer av projekteringsuppdrag.
Bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Kontaktuppgifter
Johan Högström / 070-6779191 Byggnadsingenjör SBR

Projektledning, byggkontroll, kalkyl och besiktning.
 

Kontaktuppgifter
Olle Utterback / 0480-42 49 63 Arkitekt SAR/MSA

Ansvarig arkitekt med bred erfarenhet från alla projektskeden. Arbetat med hela byggprocessen, från översiktsplan och detaljplaner till byggnadsprojektering och inredning. Såväl privata som offentliga uppdragsgivare. 

Kontaktuppgifter