Kontoret

ATRIO arkitekter är idag ett etablerat arkitektkontor med 20 anställda varav fyra personer på kontoret i Stockholm.

Vårt kontor innehar kompetens för samtliga skeden från detaljplaner och tidiga skissutredningar, till komplex byggnadsprojektering och inredning. Vi har medarbetare som sysslar med projektledning, besiktning, byggledning och kontroll.

Vi jobbar ständigt för att utvecklas och där extra kompetens krävs har vi nära samarbete inom brandskydd, akustik, kulturmiljö och landskap. Vi åtar oss med samma engagemang stora som små projekt.

Vi organiserar kontoret i olika projekteringsgrupper anpassade efter respektive projekts innehåll och krav. 

Vi utför löpande projektering i såväl 2D som 3D och presenterar lika gärna i handskisser som datorbearbetade bilder.

Företagets ursprung går tillbaka till tidigt 1950-tal med skol- och sjukhusbyggande som grund. Kontoret har under årens lopp utfört en mängd uppdrag åt både offentliga och privata uppdragsgivare. 

Vår historia skapar en bra plattform inför de utmaningar vi ständigt ställs inför. Framtiden möter vi med flera idéer, bättre kunskap, nya arbetssätt och förfinade metoder.