Bostäder

ATRIO har jobbat med bostäder under lång tid. Vi månar om välgestaltade planlösningar, intressant arkitektur, god ekonomi och energihushållning. Kontoret hanterar såväl nyproduktion som ombyggnader och förädlingsprojekt. Bland kontorets återkommande beställare finns CA Fastigheter, Kalmarhem, Nybro bostads AB och PEAB.