Kyrkor

Kyrkorum kräver stor respekt som inramning till glädje och sorg i livets skeden. ATRIO samarbetar med församlingar och antikvariska myndigheter för att gestalta och utveckla kyrkomiljöer.  Genom att beakta förutsättningar och kvalitéer som byggnaderna har kan historiska värden förenas med nya tillägg och funktioner.