Vågbrytarbadet

Tillbaka

Kalmarsund

Ansvarig Anders Thor
Byggherre Kalmar Kommun
Entreprenör Serviceförvaltningen, Kalmar kommun

En av etapperna i arbetet med vattennära projekt i form av ny brygga i anslutning till vågbrytaren i Kalmar 

 

 

Foto: Jean-Pierre Valpiani