Torsås Kommunhus

Tillbaka

Torsås Kommunhus

Ansvarig Johan Lunde
Byggherre Torsås Bostads & Fastighets AB
Byggår 2017-2019
Entreprenör Åkesson Bygg AB
Arkitekt Johan Lunde

Projektet har inneburit att en ny byggnad länkar ihop de två tidigare kommunhusbyggnaderna med sammanlagt sex olika nivåer/plan.

I den centrala byggnaden har den nya entrén placerats, där publika ytor blivit lättillgängliga, samtidigt som de är tydligt avskilda mot de interna funktionerna. Genom sammankopplingen med förbindelselänkar hanterar de interna nivåskillnaderna, vilket möjliggör att alla avdelningar och funktioner kan samlas till möten och ett stort centralt fika-/lunchrum. De tre byggnaderna från olika epoker, knyts samman av ett gemensamt materialval och färgsättning.