Utbildning

Uppdrag kring skolor och utbildningsverksamheter har under åren varit ständigt återkommande på ATRIO. Allt från förskolor till högskolor har passerat ritborden. Lyhördhet för förändringar och pedagogiska inriktningar kombinerat med stor erfarenhet kring utformningskrav, belysning, akustik m m gör att vi känner oss väl rustade för dessa uppdrag. Såväl Kalmar, Nybro och Mörbylånga kommuner är återkommande beställare.