Bergkvara Förskola

Tillbaka

Bergkvara Förskola

Ansvarig Johan Lunde
Medverkande Mattias Samby John Holm
Byggherre Torsås Bostads & Fastighets AB
Byggår 2019-2020
Entreprenör Hansa Bygg AB
Arkitekt Johan Lunde

Byggnaden innefattar sex förskoleavdelningar (med möjlig expansion för två avd) och en matsal gemensam med närliggande skola. Konceptet bygger på en asymmetrisk sadeltaksvolym med uppskurna smågårdar mot norr för resp avdelning samt en stor, sammanhängande utemiljö mot söder och väster. Rum såväl ute som inne i naturnära material, generösa volymer kombinerat med intimare och personligare mötesplatser knyts samman längs ett tydligt, centralt stråk.