Förskolan Tallen, Kalmar

Tillbaka

Förskolan Tallen, Kalmar

Ansvarig Alexandra Rosengren Olle Utterback
Medverkande Stefan Hellström Ingvar Vestman Jenny Forsberg
Byggherre Kifab
Byggår 2019-2020
Entreprenör Hansa Bygg AB

I samband med den stora ombyggnaden av Tallhagsskolan i gamla Kalmar Nyckel, har också en sidobyggnad blivit förskolan Tallen. Med en ny entrétillbyggnad och omdisposition av planen har den tidigare hotellverksamheten ersatts av åtta ljusa förskoleavdelningar. Gården har tillskapats i den befintliga tallbacken och mot den vetter generösa allrum och ateljéer. Färgsättningen är genomgående lugn och i naturnära nyanser, så att barnens aktiviteter får stå i fokus.