Lindsdalsskolan

Tillbaka

Kv. Pulpeten 1

Ansvarig Olle Utterback
Medverkande Daniel Gustavsson Stefan Hellström
Mats Bergström
Anette Lindstrand
Byggherre Kalmar Kommun
Byggår 2013-2016
Entreprenör Hansa Bygg AB

Nybyggnad av tre huskroppar innehållande lärosalar för mellan- och högstadie, fritids samt nytt skolkök och nya lokaler för hemkunskap, bild- och musikundervisning