Östra skolan, Färjestaden

Tillbaka

Östra skolan, Färjestaden

Ansvarig Olle Utterback
Medverkande Daniel Gustavsson
Byggherre Svensk Entreprenad
Byggår 2019
Entreprenör Svensk Entreprenad
Arkitekt Olle Utterback

Efter ett antal skisser på olika platser i Färjestaden placerades skolan på en större tomt vid norra infarten. Lätt att nå för att hämta och lämna och med plats för idrottshall.

Östra skolan är en privat skola med plats för barn från F till åk 9.

Skolan bygger på en huvudkropp med skolans gemensamma funktioner i öst-västlig riktning samt tre kroppar i nordsydlig riktning för åk F-3, 4-6 och 7 till 9. Restaurangdelen ligger som en öppen samlande yta i mitten med möjlighet att öppnas upp mot en gård med scen och gradänger för festliga tillfällen.

Material i byggnaden obehandlat trä och kalksten, fasader i stående panel och ljusa skivor. Skolan omges av en attraktiv skolgård för barn i olika åldrar.

Skolan färdigställd 2019 resp 2020.