Strålbehandling, Växjö

Tillbaka

CLV Hus X

Ansvarig Olle Utterback
Medverkande Mattias Samby
Byggherre Landstinget Kronoberg
Byggår 2014-2015
Entreprenör NCC Construction Sverige AB, Region Syd

Om- och tillbyggand av Strålbehandlingsenheten i Växjö med två nya strålbehandlingsbunkrar. Yta ca 2000 m² inkl. ombyggnad av befintliga lokaler.