På ritbordet

På ritbordet

St Olof Kyrka, Trekanten

ATRIO har haft i uppdrag att omgestalta kyrkorummet ( ritat av J Fred Olsson) med tydligare koppling till den ursprungliga karaktären. Uppdraget omfattar såväl byggåtgärder som fast och lös inredning, i syfte att möjliggöra ett modernare och mer flexibelt nyttjande av kyrkan.

Ansvarig: Johan Lunde
Medverkande: Kalle Hjalmarsson och Daniel Gustavsson

Åkerboskolan, Löttorp

Under våren har vi arbetat fram programhandlingar för den nya Åkerboskolan, i tätt samarbete med verksamheten och Borgholms kommun. Med skiftande siktlinjer, ljusinsläpp och torgutrymmen har vi velat skapa trygga och varierade miljöer för såväl studier som umgänge eller utställningar. Målet är att Åkerboskolan ska bli en mötesplats för hela bygden, som förhåller sig väl till platsen och inbjuder till användning utöver undervisningstimmarna. Förutom hemområden och ämnessalar för eleverna rymmer projektet bland annat fritidsgård, kulturskola, café och bibliotek öppet för allmänheten. Byggnationen omfattar ca 3100 m2 i sin helhet och vi fortsätter under hösten arbetet mot förfrågningsunderlag.

Tolvmannagatan, Kalmar

Vi utför nu detaljprojektering för nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 86 hyreslägenheter på Tallhagen 2:13 vid Tolvmannagatan i Kalmar. Projekteringen genomförs i ett samverkansprojekt åt Kalmarhem AB och Hansa Bygg AB.

Kv Odonet 1, Kalmar - Norden

Detaljprojektering och byggnation är i full gång för en helt ny fabriksanläggning till Norden Machinery på ca. 20 000 m². Anläggningen byggs av Multibygg AB på nya industriområdet i stadsdelen Snurrom utefter E22:an.

Tallhagsskolan, Kalmar

I de befintliga lokalerna för Kalmar Nyckel och Brofästet Hotell & Konferens, ursprungligen ritat av Sergej Mirelius under 70-talet, är ATRIO med och skapar en ny skolmiljö under samlingsnamnet Tallhagsskolan. I projektet ingår Gröndalsskolan, Lindöskolan och Tallhagsskolan samt förskola och bostäder – totalt plats för ca 885 skolelever och 8 förskoleavdelningar.

Med ett stort och brett elevunderlag har vårt fokus varit att i detta omfattande format hitta en småskalighet. För att möta mångfalden av elever har vi arbetat för att skapa rum som ger variation även i undervisningssituationerna.

Bild: 3dvision

Linnéstaden, Kalmar - Etapp 1

Kv. Botanikern, Etapp 1. 46 bostadsrättslägenheter med generösa balonger mot gård och grönområde

Kv. Brandvakten

På uppdrag av Glebes Fastigheter projekteras Kalmars f d brandstation om för bostäder och lokaler.
Vagnhallarna konverteras till moderna kontorslokaler för ca 100 personer med entréer mot såväl Kaggensgatan som Larmgatan.
Genom om- och tillbyggnad kommer övriga delar av kvarteret rymma 44 lägenheter.
Framför byggnaderna föreslås en glasad, cirkulär kontorspaviljong i 3 våningar.