Kvalitet & miljö

ATRIO arkitekter har stor erfarenhet inom samhällsplanering, arkitektur och inredning samt kontroll och besiktning.

Vi har välutbildade medarbetare och innehar kompetenser som t. ex. kontrollansvarig enl. PBL och byggarbetsmiljösamordnare BAS P.

Genom ständig vidareutbildning intern och externt försäkrar vi oss om att hålla en hög kompetensnivå nu och i framtiden.

Vi har utvecklat egna rutiner för kvalitetsarbetet utifrån ISO 9001 och har väl inarbetade rutiner för både kvalitets- och miljöarbetet i det specifika projektet.

Vår målsättning är att skapa god arkitektur med hög kvalitet där byggherrens och nyttjarens behov och önskemål är vägledande. Med detta som bas arbetar vi in samhällets krav och regler samt byggnadens långsiktiga användbarhet.

Vi vill projektera hus och inredning med lång varaktighet och god arkitektur som ansluter till naturens kretslopp, och som i första hand utnyttjar förnyelsebara resurser.