Handel och industri

I bra handelslokaler optimeras ytor för produkter och försäljning samtidigt som det utgör en god arbetsmiljö. Ofta ska miljöerna vara en del av varumärket.