Byteatern, Kalmar

Tillbaka

Byteatern, Kalmar

Ansvarig Johan Lunde
Medverkande Katja Batalova Lina Lagerqvist
Byggherre Kalmar Hamn
Byggår 2018-2019
Entreprenör Glebes Fastighets AB

En genomgripande om- och tillbyggnad av den f.d. oljefabriken inbegriper nybyggnad av en ny teatersalong för ca 200 besökare samt ombyggnad av den ursprungliga salongen. Därutöver helt nya lokaler för verksamheten i form av undervisningslokaler, loger, ateljéer, teknik etc. Den nya foajen öppnar sig mot Kalmarsund och binder med ett centralt trapphus samman ursprungliga och nya byggnader. ATRIO har ansvarat för samtliga delar inklusive färgsättning och inredning.