Falkenbergsskolan

Tillbaka

Falkenbergsskolan

Ansvarig Olle Utterback
Medverkande Mattias Samby
Byggherre Kalmar Kommun
Byggår 2018-2019
Entreprenör Åkessons Bygg Kalmar AB
Arkitekt Olle Utterback

Falkenberrgsskolan samlar elever från Kalmars södra stadsdelar. Inom skolområdet går barn i åldrar från förskola till åk 9. Skolan ritades ursprungligen av Arkitekt Carlgren och är en tydlig representant för 50-60 talets skolbyggande med smala enkelsidiga skolbyggnader i generösa höjder och material av hög kvalité.

Skolan har nu fått en tillbyggnad i proportion och karaktär liknande de ursprungliga delarna, men i material och detaljhantering klart urskiljbar. Fasad med skivor i liggande format på förvandring, fönster i ögonhöjd för fina utblickar och en hel källarvåning där terrängen hjälpt oss att få till erforderliga höjder.