Atrio på Bomässan

Lyckad Bomässa på Stortorget i Kalmar med många nyfikna besökare

Stadsbyggnadspris 2019

Atrio fick årets stadsbyggnadspris för god arkitektur tillsammans med LW Fastigheter

Kv. Svensknabben 10

Elbil på Atrio

Ett av våra bidrar till ett miljövänligare samhälle..!

Visa fler

På ritbordet

St Olof Kyrka, Trekanten

ATRIO har haft i uppdrag att omgestalta kyrkorummet ( ritat av J Fred Olsson) med tydligare koppling till den ursprungliga karaktären. Uppdraget omfattar såväl byggåtgärder som fast och lös inredning, i syfte att möjliggöra ett modernare och mer flexibelt nyttjande av kyrkan.

Ansvarig: Johan Lunde
Medverkande: Kalle Hjalmarsson och Daniel Gustavsson

Kv. Brandvakten

På uppdrag av Glebes Fastigheter projekteras Kalmars f d brandstation om för bostäder och lokaler.
Vagnhallarna konverteras till moderna kontorslokaler för ca 100 personer med entréer mot såväl Kaggensgatan som Larmgatan.
Genom om- och tillbyggnad kommer övriga delar av kvarteret rymma 44 lägenheter.
Framför byggnaderna föreslås en glasad, cirkulär kontorspaviljong i 3 våningar.

Åkerboskolan, Löttorp

Under våren har vi arbetat fram programhandlingar för den nya Åkerboskolan, i tätt samarbete med verksamheten och Borgholms kommun. Med skiftande siktlinjer, ljusinsläpp och torgutrymmen har vi velat skapa trygga och varierade miljöer för såväl studier som umgänge eller utställningar. Målet är att Åkerboskolan ska bli en mötesplats för hela bygden, som förhåller sig väl till platsen och inbjuder till användning utöver undervisningstimmarna. Förutom hemområden och ämnessalar för eleverna rymmer projektet bland annat fritidsgård, kulturskola, café och bibliotek öppet för allmänheten. Byggnationen omfattar ca 3100 m2 i sin helhet och vi fortsätter under hösten arbetet mot förfrågningsunderlag.

Visa fler